top of page

Be More Me!

Training voor emotioneel sterkere jongeren!

met specifieke aandacht voor HSP en HB.

 

Wat is Be More Me?

 

Be more me! is een krachtige training voor jongeren van 12-15 jaar  én hun ouders.
Een jongeren training die het zelfvertrouwen versterkt door de
talenten van de jongeren centraal te stellen. 

​​

Wat willen we met Be more me! bereiken?

Kijken achter het gedrag van de jongere. Elke jongere heeft talenten, krachten en ontwikkelingspotentieel.
Niet elke jongere herkent en erkent die bij zichzelf. Het is onze missie om de jongere te leren
ontdekken: ‘Ik ben ik, en dat is ok!’

 

Hoe pakken we het aan?

Met de kindertraining ‘Be more me!’ zorgen we dat jongeren beter in hun vel komen te zitten. We geven hen inzichten over wat het betekent om puber te zijn met specifieke aandacht wat het betekent om HSP en HB te zijn. Dit alles heeft fysische gevolgen, maar eveneens psychologische. Het is dus niet zo abnormaal dat jongeren zich in deze periode soms ontwricht voelen, in de war. Jongeren leren in deze training op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van jongeren. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Maar voor hen is het ook niet altijd duidelijk welke rol ze nu precies moeten/kunnen opnemen tov hun puber. Daarom geven we hen ook inzichten, over hun puber, over HSP en HB, maar ook over henzelf als moderne ouder in een moderne en risicovolle maatschappij.  Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.
‘Be more me!’ is een veranderingsproces op maat voor ouders èn jongeren. Vanuit een positieve insteek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe dynamieken bij de jongere zelf, maar ook in relatie tot anderen.
 

Hoe we samen optrekken met de ouders

  • aan het eind van elke bijeenkomst is een moment met de ouders en jongeren samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun jongere de komende week thuis kunnen voortzetten

  • er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen

  • de laatste avond is bedoeld om te weten hoe de ouders de effecten van de training vast kunnen houden in het gezin

 

Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke volwassenen in het leven van een kind. Denk aan grootouders, leerkrachten,  trainers buren, ooms en tantes. Ook zij zijn van harte welkom op de avonden van de training en aan het eind van elke bijeenkomst. Zo kunnen ouders en andere ‘helpers’ een kring vormen om de jongeren heen. En dat helpt enorm!

 

Waar en wanneer gaan de Jongerentrainingen (regio Sint-truiden-Tienen) door?

De sessies gaan door in de Tiensestraat 10, 3440 Zoutleeuw.


De jongerensessies gaan telkens door op zondag van 14-17u:

7/1; 14/1; 28/1; 4/2; 25/2

Oudersessies op een weekavond van 19:00u - 21:00u

- 8/1, 24/1, 19/2

Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten en samen met jullie mee op pad te gaan om jullie te laten groeien en op weg te zetten met heel wat meer veerkracht!

 

De prijs?

De Prijs voor de intake, 5 jongerensessies van telkens 3 uur en 3 ouderavonden van 3 uur bedraagt 495 EUR.

 

Wat meebrengen?

 

  • Een gezellig kussen om op te zitten

  • Lekker warme sokken of gezellige sloffen

  • Een stralende glimlach

bottom of page