top of page

Privacyverklaring Overleef

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in

overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort willen wij jullie aangeven dat de eventuele gegevens die wij van jou doorkrijgen, bij ons in veilige handen zijn.

Wij zijn met vzw Overleef de gebruiker van deze privacyverklaring en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

 

Persoonsgegevens

Waarom wij jouw gegevens bewaren:

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) gebruiken wij omdat jij of jouw kind(eren) bij ons een dienst afneemt. Wij gebruiken deze om contact met jou te houden, om je lidmaatschap te vestigen en om je te kunnen verzekeren bij bepaalde activiteiten. Wij vragen dus enkel jullie gegevens nadat je ja hebt gezegd om met ons samen te  werken, of een activiteit of een dienst af te nemen. Wil jij niet dat we jouw gegevens bewaren, dan kan je ons dat laten weten en dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit onze systeem. Let wel, het kan zijn dat er dan een aantal activiteiten niet meer mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld vast lid zijn op de woensdagen.

 

Verwerken persoonsgegevens

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. Jouw persoonsgegevens komen bij ons terecht, of zijn reeds bij ons terecht gekomen als gevolg van jouw deelname, aankoop, inschrijving, communicatie met ons, jouw contactname via onze Facebookpagina of andere sociale media kanalen, deelname aan een win-actie, opendeurdag, enzoverder. Overleef verwerkt en bewaart deze gegevens voor klantenbeheer, persoonlijke service en advies op maat, om jullie op de hoogte houden van nieuwigheden, blogs, tips, voor direct marketing in eigen gebruik en voor algemene communicatie, om onze werking en service te evalueren, om jouw vragen te beantwoorden en om met jou te communiceren. Overleef mag jouw gegevens verwerken en bewaren op basis van jouw toestemming, van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen, van de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten of van de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten nemen wij foto's. Deze kunnen gebruik worden op onze eigen website en facebookpagina. Het beeldmateriaal kan ook verspreid worden onder de deelnemers als herinnering aan de activiteit. Indien u een dienst met ons afsluit, stemt u hiermee in, tenzij u specifiek anders vermeldt. 

Beveiliging

Bij wet wordt van ons verlangd dat wij jouw gegevens beschermen. Dat doen wij ook. Als wij gebruik maken van google docs, dropbox, WhatsApp of Facebook Messenger dan worden de gegevens beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in onze apparaten. Alleen wij  heb toegang tot onze gsm, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Wij maken geen gebruik van cookies.

bottom of page