top of page

Oer-krachtig werken met kinderen

Driedaagse vorming voor professionals die werken met kinderen.

Deze training is ontstaan vanuit de concrete vraag van professionelen, ouders, begeleiders, kindercoaches, ... die zich aangesproken voelen door onze aanpak en manier van werken met kinderen binnen onze VZW Overleef.

​​

 

Vaak krijgen wij de vraag van ouders:' Wat jullie daar precies met ons kind op (Over)leef? Ons kind komt thuis met een lach op zijn gezicht en dat is al zo lang geleden. Of ... Ons kind heeft terug meer zelfvertrouwen....Of ....Wat zijn we blij dat onze dochter eindelijk een plekje heeft gevonden waar ze zich goed voelt. Hoe doen jullie dat?'

Wat wij precies doen, is niet zomaar in één zin uit te leggen.

Wij werken samen met kinderen met een andere bril op, wij kijken naar wat er wel is, in plaats van er niet is. Wij gaan op zoek naar het natuurlijk talent en de oerkracht die aanwezig is in het kind. Verder leren wij de kinderen weer terug connectie maken met de natuur. Wat betekent lucht, vuur, water en aarde in de natuur en hoe kan je het jou helpen op momenten dat het moeilijk gaat? Wij leren hen om de kracht binnen zichzelf te ontdekken, ook als ze denken dat er niets meer is om op terug te vallen. 

 

Hoe we dat precies doen, dat willen we graag met jullie delen in deze 3-daagse training.

We delen met jullie onze ervaringen, onze aanpak vertrekkende vanuit een theoretische onderbouw.

 

Dag 1
Tijdens dag 1 kijken we naar de theoretische onderbouw van appreciatieve inquiry, naar de sterktes van positieve psychologie, naar de kracht ven het benaderen van kinderen vanuit hun talenten. Op een interactieve manier staan we stil met hoe je deze principes als coach of begeleider kan toepassen en kan integreren binnen de principes van oplossingsgericht coachen. We leren hoe je als professional er mee voor kan zorgen dat een kind zijn plekje vindt. Aan het einde van dag 1 heb je zicht op de positieve effecten van het kijken door een andere bril!

 

Dag 2

Tijdens de tweede opleidingsdag richten we ons naar wat er zich in het kind afspeelt. Hoe komt het dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt, hoe leren kinderen, wat is de invloed van de mindset die zij hebben? Daarnaast gaan we kijken hoe kunnen we als begeleider toch kunnen blijven openstaan, ondanks het soms lastige gedrag. We kijken naar onze eigen kwaliteiten en ook naar onze valkuilen en hoe we hier mee kunnen omgaan. In dag 2 staan we dieper in op de cognitieve psychologie en de kracht van omdenken. 

Dag 3

Op dag drie kijken we naar de eco-psychologie. Welke elementen uit de natuur kunnen we integreren in onze coachings om met de kinderen aan de slag te gaan en hen te laten ervaren wat de kracht is van het bewust waarnemen, van het leven in het 'hier en nu'.

In de namiddag van deze 3 de dag gaan we aan de slag met verbindende communicatie. Voor onszelf als coach, maar eveneens hoe we deze principes het best overbrengen naar de kinderen en hun ouders.  

​In deze training 'Oer-krachtig werken met kinderen' staan we stil bij wat positieve psychologie is, wat positieve communicatie is, wat omdenken inhoudt, hoe je een talentenbril kan opzetten, hoe je kinderen motiveert, hoe je waarderend kan werken, hoe je je focus behoudt, hoe een kind ontwikkelt, hoe je bewust & positief naar een kind kijkt, waardoor je een bewust en positief kind terugkrijgt.Hoe zorgen we ervoor dat elk kind zichzelf kan blijven, ondanks het feit dat dit niet steeds mogelijk of wenselijk is in de gevraagde context. Hoe zorgen we er als professional  voor dat we het kind bewust positief blijven benaderen. Het onbevooroordeeld blijven kijken naar kinderen ondanks lastig en vervelend gedrag, hen écht blijven zien om wie ze zijn, dat is wat maakt dat je weer plezierige kinderen in de groep hebt en ook dat jij weer plezier hebt in de groep.

Deze 3-daagse is zowel voor leerkrachten, voor leerlingbegeleiders, voor opvoeders, voor kindercoaches, ....voor elke professional die bewust en positief met kinderen wil omgaan. 


In deze training gaan we niet in op de 'survival skills' die ook aan bod komen in onze 'Overleef' werking. Deze vaardigheden kunnen wel apart gevolgd worden in een aparte module  'Train je survivalskills'. 

Prijs: €495 (excl. btw)

Waar:  Studioleef, Tiensestraat 10, 3440 Zoutleeuw

Wanneer: 15, 22 en 29/09

Voor wie? begeleiders van kinderen en jongeren, leerkrachten, kindercoaches, ...

Please reload

bottom of page